Kenas a N8

Kenas a Nejt jsou kluci p?vodem z Merklína a Plzn? a rapu se v?nují už n?kolik let. První spole?né nahrávky jsou z roku 2008, kdy nahráli demo "Vítr z hor" za ú?elem rozbou?it vody plze?ské rapové scény, narážejí zde na minimum akcí a obecn? celkového d?ní v Plzni okolo rapu. V p?elomu roku 2010/2011 se Kenas z Prahy vrátil a tím pádem bylo možné dál spolupracovat a nahrát první desku "Kengsta a Nejgr"...

 

 

?ekuj nový video od Kenase a N8a

Kupuj CD kup si triko BeatLife.cz
Sleduj Facebook

Kenas a N8 na Youtube
Kenas a N8 na Youtube
Kenas a N8 na Youtube
Všechna video i audio tvorba Kenase a N8a je dostupná nap?íklad na Youtube